Rubriky
Escape Consult Účetnictví

Elektronická evidence tržeb

Zákon o evidenci tržeb, který by měl ve svém důsledku omezit úniky v dani z přidané hodnoty a dani z příjmů, by měl vstoupit v platnost k 1. 1. 2016. V současné době je po vnějším připomínkovém řízení a podle vyjádření náměstkyně ministra financí Simony Hornochové diskuse probíhá konstruktivně.

Zkušenosti z minulých let již máme. V roce 2005 prosadila fiskální zákon ČSSD, KDU-ČSL a Unie Svobody. Účinnost zákona byla stanovena na 1. 1. 2007. Po předčasných volbách v roce 2006 však vláda Miroslava Topolánka nejprve posunula účinnost na 1. 1. 2008 a po té jej úplně zastavila. To mělo neblahé důsledky zejména pro dovozce fiskálních pokladen, kteří se na nový zákon připravili. Registrační pokladny dovezli, nechali certifikovat a většině těchto společností pak zůstalo nemalé množství pokladen skladem. Mnohé to dovedlo k velkým finančním potížím, některé dokonce ke krachu. Aby se tato situace neopakovala, je velmi důležitá politická shoda.

A co by měla elektronická evidence přinést? Kromě již zmíněného lepšího výběru daní a tedy možného snížení deficitu ve státním rozpočtu, také například efektivnější zacílení daňových kontrol na možné podvodné praktiky a tedy snížení zátěže poctivých poplatníků omezením namátkových daňových kontrol, dále odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji, ale také větší ochranu a stabilitu pro zaměstnance.

Technické řešení EET (elektronické evidence tržeb) vyžaduje zařízení, které umožňuje elektronickou komunikaci přes internet a připojení v okamžiku přijetí platby. Bude čistě na podnikateli, jaký pokladní software a jaké pokladní zařízení zvolí, pokud zajistí odeslání datové zprávy a vydání účtenky. V praxi by to fungovalo tak, že podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. Podnikatel účtenku vytiskne a předá zákazníkovi. Ten si pak může ověřit evidenci přijaté tržby pomocí webové aplikace finanční správy.  Toto řešení je pro obchodníky oproti certifikovaným registračním pokladnám jednodušší a levnější. Nároky tu budou kladeny zejména na kvalitu internetového připojení a spolehlivost a propustnost datové sítě.

Náběh na tento sytém by měl probíhat v několika fázích. Od 1. 1. 2016 by měl platit pro osoby poskytující stravovací a ubytovací služby. V druhé fázi (pravděpodobně od dalšího čtvrtletí) by měli následovat osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Po zhodnocení systému a zvážení okolností by byly do systému začleňovány další okruhy podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti.

Zda fiskální zákon skutečně vstoupí v platnost 1. 1. 2016 zatím není jisté. Rychlé zavedení EET nemůže být na úkor možnosti testování vybraných subjektů, zda vše probíhá tak, jak má. Rovněž je třeba dát časový prostor poplatníkům k pořízení potřebných přístrojů a odzkoušení software. Nebude tedy vnímáno jako tragédie, pokud dojde k posunu tohoto termínu. Důležité je, aby bylo vše dobře připravené a náběh celého systému proběhl hladce.

Ing. Kamila Procházková
daňový poradce č. 04996