Externí účetnictví

Tento typ služby je vhodný především pro drobnější klientelu. Na základě klientem dodaných podkladů dochází k jejich zpracování v naší kanceláři zadáním do ekonomického systému. Výstupy jsou předávány elektronicky, nebo fyzicky v tištěné podobě. Výhodou je minimální časová náročnost a nižší cena, nevýhodou naopak časová prodleva v získávání ekonomických informací.