Implementace informačního systému

Neklademe si za cíl konkurovat výrobcům informačních systémů, kteří na základě analýzy informačních toků podniku vyrobí software na míru. Náklady na pořízení takového softwaru ovšem výrazně převyšují pořizovací cenu dostupného standardního softwaru. Ovšem i zcela standardní ekonomický software lze optimalizovat na potřeby vaší firmy. Ve skutečnosti je to i nutné, neboť samotná instalace ekonomického softwaru je často tou nejjednodušší částí implementace. Daleko důležitější a složitější jsou následné kroky: nastavení jednotlivých klientů (PC), definice uživatelů a jejich oprávnění, nastavení datových toků, propojení jednotlivých modulů, definice číselných řad, příprava výstupů, atd. Dokážeme klientovi asistovat s výběrem a implementací ekonomického softwaru v těchto krocích:

  • Analýza informačních toků ve společnosti
  • Doporučení vhodného ekonomického softwaru
  • Zprostředkování nákupu a instalace softwaru
  • Nastavení uživatelů a práv
  • Definování datových toků
  • Příprava výstupů
  • Zaškolení uživatelů