Likvidace firem

  • Fyzické osoby – v souvislosti s ukončením podnikání zajistíme podnikatelům ukončení, případně přerušení činnosti OSVČ na příslušných úřadech. Samozřejmostí je projednání daňových dopadů na klienta, které tento jeho krok provází.
  • Právnické osoby – zajistíme kompletní likvidaci společností až po jejich výmaz z obchodního rejstříku. Služba je komplexní a zahrnuje jak zajištění samotného vstupu do likvidace, tak veškerou činnost likvidátora související s jeho zákonnými povinnostmi.