Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce v oblasti vedení mezd

Způsob spolupráce může být velmi variabilní, vycházíme vždy z požadavků klienta, a to jak termínových, tak organizačních. Komunikace probíhá prostřednictvím kontaktní osoby určené klientem, která má na starosti komunikaci se mzdovou účtárnou. Tato nám zasílá podklady k novým nástupům a výstupům, docházce, neschopenky, dovolenky, propustky, požadavky na potvrzení atd. dohodnutou formou – pokud možno elektronicky, v ostatních případech poštou, nebo formou osobního předání. Fyzický kontakt se mzdovou účetní není v zásadě nutný, veškeré požadavky lze řešit elektronickou, případně obyčejnou poštou, konzultace telefonicky. Pokud klient požaduje „úřední hodiny“ u něj v sídle, jsme schopni toto zajistit. Mzdová účetní je zaměstnancům klienta taktéž k dispozici v naší kanceláři a to v ceně zpracování mezd. Veškeré interní HR reporty pro klienty běžně zpracováváme a jsou zahrnuty v ceně. Jako doplňkovou službu jsme schopni, v případě zájmu ze strany klienta o naprosté utajení mezd, zajistit hrazení mezd a odvodů prostřednictvím našeho zvláštního podúčtu.