Mzdy

V rámci zpracování mezd poskytujeme klientům komplexní služby v oblasti personální a mzdové agendy. Služba zahrnuje nejen samotné provedení výpočtů mezd, ale její součástí je kompletní zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na ZP a OSSZ,  kompletní vyhotovení osobního spisu zaměstnance včetně výstupních materiálů při odchodu. V případě zájmu zpracováváme pro klienty i veškerou pracovně právní dokumentaci. Další činnost ukládaná zákonem (evidenční listy, statistika, atd.) je samozřejmostí. Součástí spolupráce je také personální poradenství a poradenství v oblasti povinností ukládaných zákoníkem práce.