Prodej obchodních podílů

V případě, že klienti nehodlají již dále pokračovat v podnikatelské činnosti a nechtějí se vydat cestou likvidace, nabízíme jim zprostředkování prodeje obchodních podílů. Součástí služby může být i ocenění hodnoty podílů znaleckým posudkem.