Prodej připravené s. r. o.

Prodej ready made firmy s. r. o.

Pokud klienti požadují zahájit svoji podnikatelskou činnost jako právnická osoba co nejdříve a nemají čas vyčkat zákonných procedur souvisejících se zakládáním nové společnosti, kde ve spojitosti s řízením živnostenského úřadu a obchodního soudu dochází k určité časové prodlevě, nabízíme převod obchodního podílu nové, dosud nepodnikající SRO, kdy činnost mohou zahájit obratem. Jedná se o naše dceřiné společnosti, založené právě za tímto účelem, tedy nezatížené žádnou podnikatelskou historií.