Účetnictví investičních fondů

Investiční fondy a investiční společnosti jsou finančními institucemi a při účtování postupují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. – tedy odlišně od běžných obchodních společností. Využijte našich zkušeností a svěřte nám vedení účetnictví vašich investičních fondů. Pomůžeme vám i s plněním vašich informačních povinností vůči depozitáři a ČNB.

Reference

Investiční společnosti

  • Bayerische Investment fonds a.s., kontakt: Ing. Zdeňka Doušková, tel. 777 054 573
  • Avant Fund Management investiční společnost a.s., kontakt: Ing. Pavel Doležal, tel. 724 474 960

Investiční fondy

  • EUFI – uzavřený investiční fond a.s., kontakt: Ing. Ludmila Lišková, tel. 724 022 531
  • Společný zemědělský uzavřený investiční fond a.s., kontakt: Magdalena Hrušková, tel. 737 284 213
  • KZP Investiční fond a.s., kontakt: Zdeněk Novák, tel. 777 918 055
  • Develop Group, podílový fond, kontakt: Ing. Zdeňka Doušková, tel. 777 054 573