Úvěrová analýza

Úvěrová analýza předpokládá rámcové vyhodnocení klientova podnikatelského záměru, posouzení investiční návratnosti, ziskovosti a cash flow. Následně zpracujeme veškerou dokumentaci požadovanou poskytovatelem úvěru.