Zakládání firem

Naše společnost se v rámci ekonomického a podnikatelského poradenství věnuje také optimalizaci právní formy podnikání našich klientů, včetně zajištění veškerých služeb souvisejících se zahájením nebo ukončením jejich podnikatelské činnosti.