Zastupování v daňových záležitostech

Naše klienty zastupujeme na základě písemné plné moci ve veškerých daňových záležitostech, jak při řešení konkrétního daňového problému, tak v případě udělení generální plné moci i trvale, včetně doručování písemností.