Zpracování všech typů daňových přiznání

Tato služba zahrnuje zpracování všech typů daňových přiznání, včetně doprovodných daňových hlášení, oznámení a zpracování jiné zákonem stanovené daňové dokumentace. Službu poskytujeme dle rozsahu požadavků na její poskytnutí.

  • Zpracování daňových přiznání na základě předané dokumentace, kdy součástí není prověření stavu účetnictví a daňový audit. Odpovídáme však za formální správnost vyplnění daňového přiznání a za správné vyčíslení daňové povinnosti
  • Zpracování daňových přiznání na základě předané dokumentace, včetně prověření stavu a kontroly zpracovaného účetnictví a provedení daňového auditu
  • Zpracování daňových přiznání klientům, kterým současně zpracováváme účetnictví, kde kontrola účetnictví a daňový audit je součástí účetních služeb