Zveřejňování údajů

Zveřejnění účetní závěrky

Po vzájemné dohodě zveřejňujeme údaje z účetní závěrky tak, jak požaduje obchodní zákoník. Rovněž po vzájemné dohodě zajistíme poskytování ekonomických údajů jiným subjektům (např. bankám).